arazSEO

آذر 12, 1402

میکروسانتریفیوژ چیست؟

از مهم ترین و پرکاربردترین تجهیزات آزمایشگاهی که مورد استفاده قرار می گیرد دستگاه میکروفیوژ یا میکروسانتریفیوژ می باشد. در واقع با این دستگاه می توان […]
آذر 5, 1402

تجهیزات آزمایشگاهی چیست؟

تجهیزات آزمایشگاهی چیست؟ در یک آزمایشگاه از وسایل ساده مانند شیشه نمونه ، ترازوی آزمایشگاهی، هود و دماسنج گرفته تا وسایل پیشرفته ای مانند میکروسکوپ و […]
آبان 7, 1402

دیسپنسر آزمایشگاهی

دیسپنسر آزمایشگاهی یکی از تجهیزات آزمایشگاهی که برای نگه داری خارج سازی و توزیع دقیق و مکرر مقداری از مایع مورد استفاده قرار می گیرد. این […]
مهر 9, 1402

دستگاه نانو دراپ چیست؟

هر نمونه ای که در آزمایشگاه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد احتیاج به سنجش غلظت دارد. دستگاه نانو دراپ از جمله تجهیزات آزمایشگاهی است […]