Blog

بهمن 29, 1402

انتخاب بهترین تجهیزات آزمایشگاهی

تجهیزات آزمایشگاهی شامل وسایلی هستند که در آزمایشگاه شیمیایی و کنترل کیفی مورد استفاده قرار می گیرند. هدف استفاده از بهترین تجهیزات آزمایشگاهی است تا بتوانید […]
بهمن 8, 1402

آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی

تجهیزات آزمایشگاهی شامل انواع دستگاه ها، لوازم و ابزار مورد استفاده در آزمایشگاه های تحقیقاتی و علمی می باشد. در واقع این حوزه بسیار گسترده و […]
دی 10, 1402

دستگاه میکروسکوپ آزمایشگاهی

دستگاه میکروسکوپ آزمایشگاهی در واقع ابزاری است برای دیدن ذرات کوچک به این ترتیب که با بزرگ نمایی متفاوت برای بررسی موجودات و ساختار موادی که […]
دی 3, 1402

شناختن نانو دراپ آزمایشگاهی

نانو دراپ آزمایشگاهی در واقع یک اسپکتروفتومتر آزمایشگاهی رایج است. البته که در این دستگاه شما نیاز به مقدار خیلی کم از نمونه دارید. ضمن اینکه […]