دستگاه سانتریفیوژ

آذر 12, 1402

میکروسانتریفیوژ چیست؟

از مهم ترین و پرکاربردترین تجهیزات آزمایشگاهی که مورد استفاده قرار می گیرد دستگاه میکروفیوژ یا میکروسانتریفیوژ می باشد. در واقع با این دستگاه می توان […]