فروش سانتریفیوژ

تیر 6, 1400

تعریف سانتریفیوژ و انواع آن

سانتریفیوژ دستگاهی است که با استفاده از نیروی گریز از مرکز اجزای مختلف مایع را بر اساس چگالی جدا می کند. به شکلی که بعد از […]