هود شیمیایی چیست؟

می 16, 2021

هود شیمیایی از مهم ترین وسایل آزمایشگاهی

هود شیمیایی جزء تجهیزات آزمایشگاهی است که برای امنیت فضای آزمایشگاه و سلامت کارکنان آزمایشگاه به اضافه اینکه مهمترین رکن استاندارد یک آزمایشگاه می باشد. اینکه […]