کاربرد رفرکتومتر

نوامبر 28, 2021
دستگاه رفرکتومتر

دستگاه رفرکتومتر چیست؟

رفراکتومتر، کلمه  Refract به معنی شکستن و meter به معنی سنجش تشکیل شده معنی کلی کلمه شکست سنج می باشد. این دستگاه از تجهیزات آزمایشگاهی است […]