خرید رفرکتومتر

اسفند 22, 1400

آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی

تجهیزات آزمایشگاهی مجموعه ای از وسایل آزمایشگاهی هستند که برای انجام تحقیقات دانشمندان آزمایشگاه ضروری هستند. لوازم آزمایشگاهی با توجه به نوع هر آزمایشگاه متفاوت است. […]
آذر 7, 1400

دستگاه رفرکتومتر چیست؟

رفراکتومتر، کلمه  Refract به معنی شکستن و meter به معنی سنجش تشکیل شده معنی کلی کلمه شکست سنج می باشد. این دستگاه از تجهیزات آزمایشگاهی است […]