فروش پی اچ متر

اردیبهشت 11, 1401

موارد استفاده از پی اچ متر

پی اچ متر از جمله تجهیزات آزمایشگاهی است که داشتن آن در آزمایشگاه الزامی است. یک دستگاه الکتریکی است که برای اندازه گیری فعالیت یون هیدوژن […]