قیمت آون آزمایشگاهی

فروردین 17, 1400

عملکرد آون آزمایشگاهی

آون یکی از تجهیزات آزمایشگاهی ضروری است که جهت خشک کردن و استریل نمودن ظروف شیشه ای و فلزی استفاده می شود. این وسیله در آزمایشگاه […]