پی اچ متر پرتابل

شهریور 13, 1401

مدل ها دستگاه پی اچ متر

PH فاکتور مهمی است که میزان اسیدی یا باز بودن آب و محلول های پایه آن را مشخص می کند. به این ترتیب محلول ها اسیدی […]
اردیبهشت 11, 1401

موارد استفاده از پی اچ متر

پی اچ متر از جمله تجهیزات آزمایشگاهی است که داشتن آن در آزمایشگاه الزامی است. یک دستگاه الکتریکی است که برای اندازه گیری فعالیت یون هیدوژن […]
مرداد 31, 1400

همه چیز درباره پی اچ متر

پی اچ متر یکی از تجهیزات آزمایشگاهی که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و و اکثراً برای اندازه گیری دقیق PH محیط مایع بکار گرفته […]