بن ماری

آوریل 3, 2022

کار با ترازو آزمایشگاهی

ترازو آزمایشگاهی از مهم ترین تجهیزات آزمایشگاهی برای اکثر آزمایشگاه ها محسوب می شود. این وسیله دارای محفظه توزین است تا در زمان وزن کردن هوای […]
مارس 13, 2022

آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی

تجهیزات آزمایشگاهی مجموعه ای از وسایل آزمایشگاهی هستند که برای انجام تحقیقات دانشمندان آزمایشگاه ضروری هستند. لوازم آزمایشگاهی با توجه به نوع هر آزمایشگاه متفاوت است. […]
فوریه 27, 2022

دستگاه بن ماری آزمایشگاهی

بن ماری آزمایشگاهی که در زبان فارسی به عنوان حمام آب یا حمام آزمایشگاهی شناخته می شود. به این علت نام حمام آب گفته می شود […]