حمام آب

اسفند 22, 1400

آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی

تجهیزات آزمایشگاهی مجموعه ای از وسایل آزمایشگاهی هستند که برای انجام تحقیقات دانشمندان آزمایشگاه ضروری هستند. لوازم آزمایشگاهی با توجه به نوع هر آزمایشگاه متفاوت است. […]
اسفند 8, 1400

دستگاه بن ماری آزمایشگاهی

بن ماری آزمایشگاهی که در زبان فارسی به عنوان حمام آب یا حمام آزمایشگاهی شناخته می شود. به این علت نام حمام آب گفته می شود […]