سمپلر آزمایشگاهی

آذر 19, 1402

تانک نیتروژن مایع چیست؟

تانک نیتروژن مایع برای حمل و نگه داری نیتروژن مایع است. در واقع نیتروژن مایع نوعی گاز است در دمای بسیار پایین به شکل مایع تبدیل […]
آبان 7, 1402

دیسپنسر آزمایشگاهی

دیسپنسر آزمایشگاهی یکی از تجهیزات آزمایشگاهی که برای نگه داری خارج سازی و توزیع دقیق و مکرر مقداری از مایع مورد استفاده قرار می گیرد. این […]
شهریور 12, 1402

معرفی سمپلر آزمایشگاهی

مجموعه پارمیس طب از ارائه دهندگان تجهیزات آزمایشگاهی قصد دارد در این متن به معرفی سمپلر آزمایشگاهی بپردازد. در واقع این ابزار به منظور حجم برداری […]
فروردین 27, 1402

دستگاه هات پلیت استیرر چیست؟

هات پلیت آزمایشگاهی از پرمصرف ترین تجهیزات آزمایشگاهی محسوب می شود و به طور قطع در هر آزمایشگاهی وجود دارد. این دستگاه به دو مدل هات […]