خرید هود آزمایشگاهی

می 16, 2021
هود شیمیایی آزمایشگاهی

هود شیمیایی از مهم ترین وسایل آزمایشگاهی

هود شیمیایی جزء تجهیزات آزمایشگاهی است که برای امنیت فضای آزمایشگاه و سلامت کارکنان آزمایشگاه به اضافه اینکه مهمترین رکن استاندارد یک آزمایشگاه می باشد. اینکه […]
ژانویه 23, 2022
نکات ایمنی آزمایشگاهی

موارد ایمنی که باید در آزمایشگاه رعایت شود.

نکات زیادی برای افزایش امنیت در آزمایشگاه و کار با تجهیزات آزمایشگاهی وجود دارد که با رعایت این موارد احتمال بروز خطر کم می شود و […]